Art..kunst


....Ceramic lady sculpture € 150,-..Keramieken vrouwenbeeldje.... € 150,-

....Clay bowl glazed, signed by Tejo Philips € 450,-..Aardewerk schaal op voetstuk, gesigneerd door Tejo Philips.... € 450,-

....Antique copper fireplace decoration € 50,-  each..Antieke haardbokken koper.... € 50,- per stuk

....The wondering man € 60,-..De dagdromende man.... € 60,-

....Petrified wood sculpture, three size options available..Versteend hout beeld, drie formaten beschikbaar....

  1. (70x50x22)€ 350,- 

  2. (53x28x16) € 200,- 

  3. (47x33x15) € 150,- 

....Antique bronze folded bowl € 65,-..Antieke bronzen gevouwen schaal.... € 65,-

....Bird's nest "circle of life", monogrammed by Mary Kuiper € 1.500,-..Vogelnest "Cirkel van het leven", monogrammeerd bij Mary Kuiper.... € 1.500,-

....Marble person sculpture, signed by Eg Sneek € 165,-..Marmeren beeld van figuur, gesigneerd door Eg Sneek.... € 165,-

....Two faces ceramic portait sculpture, monogrammed by José Aerts € 325, ..Keramiek masker sculptuur, monogrammeerd door José Aerts.... € 325,- 

....Antique tin coupe with squirrel € 60,- ..Antieke tinnen coupe met eekhoorn.... € 60,-

....Bronze sculpture 6 people € 195,-..Bronzen sculptuur van 6 figuren.... € 195,-

....Ceramic lady statue € 75,-..Keramische vrouwenbeeld.... € 75,-