....Process..Proces....


 

....just a question?.. alleen een vraag?....

IMG_5212.jpg

....Struggling to find the right colour or the best spot for your new chair? Send us an email with your interior issue, submit some photos and we'll give you some advice to try to help solve your problem. ..Heeft u moeite met het vinden van de juiste kleur of de beste plek voor uw nieuwe stoel? Uiteraard helpen we ook met "kleine" interieur problemen. Stuur een email en we helpen u graag! ....

....An overview of how a typical project will go..een overzicht van het verloop van een project.... 

....Phase 1. Listen and Consultation.. Fase 1. Luisteren en Bespreken.... 

....The process begins with a free consultation on location so we can get to know you or your business. We discuss the scope of work, your wishes, budget and determine if we are a good designer-client match! ..Het proces begint met een vrijblijvend gesprek op locatie zodat we u of uw bedrijf kunnen leren kennen. We gaan onder andere de wensen, de omvang van het werk en het budget bespreken. Ook zullen we erachter komen of we een goede ontwerper-klant match zijn!....   

 
....Phase 2. Action plan and Contract.. Fase 2. Actie plan en Contract....

....We'll email you a de-briefing of the consultation to make sure we are both on the same page. We'll describe the scope of work and a estimation of the associated costs for your review. Following this, a contract is written up and signed. ..Door middel van een de-briefing over onze eerste ontmoeting gaan we kijken of we hetzelfde denken over het project. We beschrijven de omvang van het werk en de bijbehorende ingeschatte kosten. U zal een reactie geven op het document en eventuele aanpassingen worden gedaan. Vervolgens is er een contract gevormd en ondertekend. We zijn klaar om te starten! ....  

 
....Phase 3. Concept and plan presentation.. Fase 3. Concept en plattegrond presentatie....

....This is the part where we're going to create the new look and feel for your space. We'll provide some style mood board(s) and floor plan(s). Depending on the project this contains a colour and material plan, some examples of furniture, lighting, art and a floor plan concept. ..In deze fase gaan we de nieuwe sfeer ontwerpen voor uw ruimte. Een sfeer concept en een plattegrond concept. Afhankelijk van het project bevat dit een kleur en materiaal plan, voorbeelden van meubels, verlichting, kunst, etcetera. Tevens geven we een voorbeeld hoe de meubels in de ruimte kunnen worden geplaatst. ....

....We meet so I can show you the visuals of the style we recommend for your space. Upon approval, the sourcing begins for us to turn the vision into a reality. ..We zullen een presentatie geven van het concept. Na uw goedkeuring gaan we het concept omzetten in realiteit. ....  

 
....Phase 4. Product presentation.. Fase 4. Product presentatie....

....All products and materials are selected and given a place in your scaled floor plans. Through visuals we show you how all the individual items fit together, along with samples and the budgetplan. If necessary we show you the sourced products in showrooms so you know exactly what you are buying and can feel the quality of it. ..Alle producten en materialen zijn geselecteerd. Met plattegronden, monsters en afbeeldingen laten we u zien hoe alles bij elkaar past. Waar mogelijk kunnen we producten gaan bekijken in showrooms.....

 
....Phase 5. Implementation.. Fase 5. Realisatie....

....At this stage, we have to be patient. We'll put orders through with our suppliers and invite creative partners in crime to collaborate in the realization of your project. Some of the partners have to visit your space to make measurements or to gain further understanding of the project. ..Nu moeten we geduld hebben. We gaan bestellingen plaatsen bij onze leveranciers en ga samen met creatieve partners werken aan de realisatie van uw interieur ontwerp. Het kan zijn dat sommige partners bij u langs komen om bijvoorbeeld de ramen op te meten voor het maken van gordijnen. ....

 
....Phase 6. Styling.. Fase 6. Stylen.... 

....When all products are received, walls are dry and floors ready to be walked on, we come over to put everything in the right place and help you with the final details. ..Wanneer alle producten geleverd en alle werkzaamheden uitgevoerd zijn, komen we alles op de juiste plek zetten en u helpen met de laatste details. ....